CALLENMARK
PSYKOLOGI

KBT-psykoterapi för barn, unga, vuxna och par

Psykoterapi

KBT innebär ett arbete för att bättre förstå vad du behöver för att må bra i ditt liv och hur du kan göra för att nå dit.

Neuropsykologi

Få bättre förståelse för dina starka och svaga sidor genom en utredning. Lär dig mer om hur man kan leva med ADHD eller Autism. Få handledning och utöka dina möjligheter att hjälpa andra med ADHD eller Autism.

Björn Callenmark

Leg psykolog, leg psykoterapeut
Specialist i neuropsykologi
Specialist i psykoterapi och psykologisk behandling
Specialist i hälsopsykologi

CALLENMARK PSYKOLOGI