CALLENMARK
PSYKOLOGI

KBT-psykoterapi för barn, unga, vuxna och par

Psykoterapi för barn

Barn i olika åldrar kan ibland visa tecken på att inte må bra. Det kan vara att barnet visar tecken på oro, ledsenhet eller ilska. Ibland är detta övergående och kan ha att göra med förändringar i livet. Ibland går det inte över och då kan psykologisk behandling eller psykoterapi vara ett sätt att förstå varför barnet inte mår bra och hjälpa barnet att må bättre.

Pris: 1.200 kr/ 45 minuter

Vid uteblivet besök eller sena återbud (24 timmar innan)  debiteras hela kostnaden för besöket.

Psykoterapi för ungdomar och unga vuxna

Perioden mellan barndom och självständigt vuxenliv kan vara påfrestande för många. Det kan handla om ensamhet, oro, om identitet, sexualitet eller om relationsproblem med partner, vänner eller föräldrar. Det kan också handla om bristande självkänsla eller perfektionism.

Pris: 1.200 kr/45 minuter

Vid uteblivet besök eller sena återbud (24 timmar innan)  debiteras hela kostnaden för besöket.

Psykoterapi för vuxna

I KBT-psykoterapi kan du få hjälp med sömnproblem, stress, oro och nedstämdhet. Vi undersöker vad som orsaker problemen och arbetar sedan tillsammans med att hitta metoder för att komma tillrätta med svårigheterna.

Många människor beskriver bristande självkänsla eller relationsproblem med anhöriga, vänner eller en partner. Andra beskriver svårigheter att hitta en trygg och fungerande relation. Kanske kan du se tillbaka på flera relationer som gått snett och längtar efter närhet och gemenskap. Då kan schematerapi vara ett sätt för dig att ändra på ditt relationsmönster och skapa trygga och tillitsfulla relationer.

Pris: 1.200 kr/45 minuter

Vid uteblivet besök eller sena återbud (24 timmar innan bokat)  debiteras hela kostnaden för besöket.

Psykoterapi för par

Kanske grälar ni, lyssnar inte på varandra och når inte fram. Kanske har ni länge kämpat på med allt praktiskt men tappat bort varandra. I parterapi kan ni undersöka möjligheterna att hitta tillvara till varandra och förstå vad som gått snett i er relation.

Pris: 1.200 kr/45 minuter

Vid uteblivet besök eller sena återbud (24 timmar innan bokat)  debiteras hela kostnaden för besöket.

Psykoterapi /Sexologi

För många är sex och sexualitet en tillgång, men ibland kan de utvecklas till ett problem. Många beskriver att sex blir svårare efter att barnen kommit. Ni har kanske glidit ifrån varandra och inte hittat tillbaka. Kanske har lusten tagit slut eller sex kanske gör ont. Kanske har du svårigheter med erektion, får utlösning för tidigt eller inte alls.

Psykoterapi kan vara ett sätt att bättre förstå de svårigheter du har och göra något åt dem.

Pris: 1.200 kr/45 minuter

Vid uteblivet besök eller sena återbud (24 timmar innan bokat besök)  debiteras hela kostnaden för besöket.